Pravila privatnosti

Politika privatnosti i Politika kolačića

Dnevne.rs posvećuje veliku važnost zaštiti ličnih podataka svojih korisnika. Politika zaštite privatnosti uređuje način postupanja s informacijama koje Dnevne.rs obrađuje odnosno prikuplja kad posetite naše internet stranice. Obrada ličnih podataka zasniva se na jednoj od zakonitih osnova obrade.

Prikupljanje i obrada ličnih podataka

Ličnim podacima smatraju se oni podaci koji Vas identifikuju (poput imena, adrese, e-maila ili poštanske adrese i dr.). Dnevne.rs ne prikuplja Vaše lične podatke osim u slučaju kada ste nam ih Vi izričito učinili dostupnima (npr. prilikom naručivanja proizvoda ili pretplate ili iz nekog drugog razloga), čime pristajete odnosno dajete saglasnost na njihovo korišćenje u niže navedene svrhe.

Korišćenje i otkrivanje odnosno prenos ličnih podataka

Dnevne.rs će koristiti Vaše lične podatke za potrebe tehničkog upravljanja internet stranicama, analize preferencija te dostave općih i individualiziranih ponuda, s ciljem da Vam se omogući pristup posebnim informacijama te za potrebe komunikacije s Vama. Obaveštavamo Vas da je moguće da Vaše lične podatke učinimo dostupnima i drugim društvima unutar TNT Grupe i klijentima, sve s ciljem ispunjenja svrhe za koju su navedeni lični podaci prikupljeni.

Takođe, Dnevne.rs savetuje svim roditeljima i starateljima da decu poduče o tome kako sigurno i odgovorno postupati s ličnim podacima na internetu. Usluge koje pružamo nisu namenjene osobama mlađim od 16 godina, ali za podatke koje prikupljamo ili obrađujemo ne možemo znati da li se odnose na osobe mlađe od 16 godina. Savetujemo svim roditeljima i starateljima da poduče osobe mlađe od 16 godina o tome kako sigurno i odgovorno postupati s ličnim podacima na internetu.

Politika vezana uz korišćenje i čuvanje Kolačića (HTTP cookies)

Naše internet stranice koje posećujete koriste kolačiće. Kolačićima se smatraju datoteke male veličine koje se privremeno pohranjuju na Vašem tvrdom disku, što našoj internet stranici omogućava prepoznavanje Vašeg računara prilikom sledećeg poseta nekoj od stranica TNT Grupe.

Navedeni alati mogu prikupljati i čuvati tehničke podatke kao što su kolačići, IP adresa korisnika i/ili posetioca, identifikator mobilnog uređaja, podaci o pregledaču i slično, ali pritom ne identifikuju osobu.

Kolačići koji se čuvaju služe u analitičke i statističke svrhe i za funkcionisanje svih značajki internet stranica i bolje korisničko iskustvo. Ti kolačići mogu biti stalni kolačići koji na računaru korisnika ostaju sačuvani i nakon posete te privremeni kolačići koji se čuvaju samo tokom posete stranici.

Kolačićima trećih strana Dnevne.rs se koristi za dobijanje statističkih podataka o posećenosti i načinu upotrebe naše internet stranice. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledaču, jeziku, operativnom sistemu i druge standardne statističke podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.

U zavisnosti od postavki na Vašem internet pregledaču, kolačići se mogu automatski prihvatiti. Ako niste saglasni sa njihovom upotrebom, kolačiće možete u bilo kojem trenutku lako izbrisati i/ili trajno isključiti na vašem računaru ili mobilnom uređaju pomoću postavki pregledača kojim se koristite.

Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama pregledača kojim se koristite. Napominjemo kako je svrha kolačića poboljšanje i omogućavanje upotrebe naše internet stranice te sprečavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcionisanje značajki naše internet stranice ili izazvati drugačiji rad i izgled u vašem pregledaču.

Newsletter i pretplata

Ukoliko ste dali izričitu saglasnost za primanje Newslettera, možemo Vam poslati elektronski bilten s komercijalnim sadržajem za oglašavanje. Podaci koje ste nam dostavili kako biste se pretplatili na Newsletter koristiće se samo za slanje Newslettera. Ukoliko želite odustati od pretplate na Newsletter, to možete učiniti u bilo kojem trenutku putem opcije odustajanja od pretplate koja se nalazi u Newsletteru. U slučaju odustajanja od pretplate, lični podaci koje smo prikupili u tu svrhu prestaćemo obrađivati.

Prikupljene podatke čuvamo samo za period tokom kojeg primate bilten i niste odustali od Vaše saglasnosti za primanje Newslettera.

Obrada podataka za primitak biltena neophodna je za potrebe naših legitimnih interesa. Stoga niste obavezni dostaviti te podatke i/ili saglasnost na primanje biltena. Pravna osnova za primanje biltena je Vaša saglasnost (članak 6. stavak 1. Opšte uredbe o zaštiti podataka). U slučaju da niste dali saglasnost, bilten Vam neće biti poslat.

U slučaju da Vam naš Newsletter bude dostavljen putem našeg poslovnog partnera, isti se za potrebe tog slučaja smatra izvršiteljem obrade. Obaveštavamo Vas da naš poslovni partner takođe štiti sigurnost Vaših podataka odgovarajućim i najsavremenijim tehničkim i organizacionim merama. Naš poslovni partner ne sme koristiti navedene lične podatke u druge svrhe, osim onih za koje smo im dali.

Web trgovina

Kada se registrujete i napravite profil kupca na našoj internet stranici ili naručite putem naše Web trgovine, morate uneti lične podatke u online obrasce. Podaci koje unesete i podaci koji su rezultat obrade Vaše narudžbe (poput broja i statusa narudžbe, podaci o vremenu i načinu isporuke te adresi dostave, e-mail) potrebni su za izvršenje ugovora, odnosno pružanje usluge Web trgovine. Navedene podatke ćemo čuvati tokom perioda od 3 godine, osim onih za koje važeći zakonski propisi (pogotovo iz računovodstva) ne nalažu duže vreme čuvanja.

Vaši će podaci biti otkriveni sledećim kategorijama primaoca u navedenim slučajevima:

  • Podaci koji su potrebni radi isporuke robe biće otkriveni špediterima. Napominjemo kako će biti otkriveni samo oni podaci koji su potrebni za isporuku robe;
  • U slučaju direktnih isporuka, Vaši podaci mogu se koristiti u svrhu za koju smo ih dostavili. Naši poslovni partneri takođe štite sigurnost vaših podataka odgovarajućim i najsavremenijim tehničkim i organizacionim merama. Takođe napominjemo kako je obrada navedenih podataka neophodna radi zaključenja ugovora. Stoga, ukoliko ne dostavite navedene podatke, nećemo biti u mogućnosti zaključiti ugovor niti obraditi Vašu narudžbu.

Sigurnost

Dnevne.rs ulaže velike napore kako bi se osigurala sigurnost ličnih podataka te usklađenost s važećim propisima o zaštiti podataka (poput Opšte uredbe o zaštiti podataka, Zakona o sprovođenju opšte uredbe o zaštiti podataka i dr.). Napominjemo kako su Vaši podaci savestno zaštićeni od gubitka, uništenja, manipulacije, neovlaštenog pristupa i neovlaštenog izdavanja. Naši zaposlenici Dnevne.rs. obavezni su poštovati poverljivost Vaših podataka i pridržavati se općih akata Dnevne.rs. Takođe, Dnevne.rs koristi najsavremenije tehničke i organizacione zaštitne mere kako bi osiguralo sigurnost Vaših ličnih podataka.

Rok čuvanja

Čuvamo Vaše podatke do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duže vreme čuvanja. Vaši podaci se u svrhe direktnog marketinga na osnovu legitimnih interesa koriste do isteka roka od 3 godine računajući od isteka ugovornog odnosa, a kod podataka korisnika 3 godine nakon prikupljanja istih, osim onih podataka za koje važeći propisi propisuju duže vreme čuvanja. Ukoliko postoji saglasnost za obradu u promotivne svrhe koja se prostire i na period koji sledi nakon propisanog roka, Vaše podatke čuvamo sve do povlačenja saglasnosti.

Prava korisnika

Korisnik odlučuje koje podatke o sebi čini dostupnim Dnevne.rs. U slučaju promene bilo kojeg Vašeg ličnog podatka molimo Vas da o promenama obavestite info@dnevne.rs kako bismo ispravili ili ažurirali Vaše lične podatke. Ovim putem Vas obaveštavamo kako imate pravo povući datu saglasnost u bilo kojem trenutku u celosti ili delimično, na način da se obavesti Dnevne.rs u pisanom obliku na adresu koja je istaknuta na kontakt stranici.

Nadalje, po primitku izjave o povlačenju saglasnosti, pismenim putem ćemo potvrditi primitak, a lični podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju saglasnosti se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja saglasnosti. Napominjemo kako sve obrade i/ili prenosi učinjeni do datuma povlačenja saglasnosti i dalje će ostati pravno validni.


Osim prava na povlačenje privole, korisnici, sukladno važećim propisima o zaštiti podataka, imaju pravo na pristup i potvrdu od Dnevne.rs u vezi s osobnim podacima, pravo na ispravak, pravo brisanja (“pravo na zaborav”), pravo na ograničenje obrade, pravo na prenosivost podataka te pravo na prigovor. Također, korisnici imaju pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

U slučaju da ste odlučili da ne želite dijeliti svoje podatke, molimo Vas uvažite kako možda nećete moći pristupiti nekim dijelovima internet stranica. Korisnici koji odluče da više ne žele primati naše usluge mogu se odjaviti od primanja obavijesti na način da odustanu od pretplate na našoj stranici, slanjem e-mail obavijesti na info@dnevne.rs.

Automatizirana obrada

Napominjamo kako se neki podaci (poput vrste internetskog preglednika koji koristite, broja posjeta, prosječnog vremena provedenog na stranicama, pregledanog sadržaja i slično) obrađuju automatski prilikom pristupa internet stranicama Dnevne.rs.

Navedeni podaci se koriste u svrhu procjene privlačnosti naše internet stranice. Napominjemo kako korisnik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, osim ako je takva odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između korisnika i Dnevne.rs, dopuštena hrvatskim pravom ili pravom Unije ili temeljena na izričitoj privoli korisnika.

Veze s drugim stranicama

Ova politika privatnosti odnosi se na početnu stranicu domaćina Dnevne.rs. Navedene stranice mogu sadržavati veze s drugim davateljima usluga te se na njih ne odnosi ova politika privatnosti. Prilikom napuštanja internet stranice Dnevne.rs, molimo Vas da se upoznate s politikom privatnosti na svakoj internet stranici koja prikuplja osobne podatke.

Obavijest o promjenama

Svaka promjena naše politike privatnosti i politike kolačića bit će objavljena na početnoj stranici i na drugim mjestima za koje se smatra da su za to prikladna.