SRPSKA PREZIMENA: Evo zašto se većina završava na – IĆ! (INFO)

Kategorija: MAGAZIN

Srpska prezimena

Foto ilustracija: Dnevne, pixabay

Srpska prezimena su uglavnom nastajala tako što se nastavak -ić, -ev ili -ov dodavao imenu oca, majke, dede ili nekoj drugoj osnovi.

Prezime ili porodično ime, rođenjem nasleđujemo od predaka.

Uz ime koje nam daju na rođenju i koje predstavlja našu ličnost i nas same, prezime označava poreklo, korene i tradiciju

Sufiks “ić” je slovenski deminutiv čija je osnovna uloga u stvaranju patronima i matronima:

Patronim označava da je prezime nastalo od oca (npr. prezime Jovanović je nastalo od imena Jovan na koje je dodat nastavak “ov”,

što označava pripadnost i na kraju je pridodat deminutivni nastavak “ić” što znači maleni ili mladi).

Zašto Nemac hotel u Grčkoj plaća manje nego Srbin? (INFO)

Matronim označava prezime nastalo od majke (npr. prezime Sarić – u ovom slčaju će na ima samo doda nastavak “ić”)

Većina porodica u Srbiji nosi prezime po nekom od svojih predaka iz XIX veka.

Uzrok ovoj pojavi leži u činjenici da su se prezimena u Srbiji do druge polovine XIX veka menjala iz generacije u generaciju,

tako da je većina stanovništva nosila prezime po imenu oca.

Tako se dešavalo da u jednoj kući tri različite generacije imaju tri različita prezimena.

U to vreme, stara, rodovska prezimena bila su mahom u manjini.

Godine 1851. knez Aleksandar Karađorđević je doneo ukaz o nepromenljivosti prezimena, čime je u većoj meri zaustavljen proces menjanja istih.

Dnevne, Srbija Danas

Related Articles