BANKE NAJAVLJUJU ‘POSKUPLJENJE’: Veće provizije i cene usluga!

Kategorija: IZA KULISA

Klijenti ne moraju da prihvate povećanje naknada za platne usluge i mogu da raskinu ugovor.

No to malo teže izvesti jer su u proseku klijenti zaduženi oko hiljadu evra

Povećali smo proviziju za plaćanja po platnom računu, isto i za upit stanja na bankomatu.

I još nekoliko stavki. Ovako ukratko izgleda obaveštenje koje su dobili klijenti nekih banaka

. Ništa neobično, banke žive od provizija i usluga, a kako su im prošle godine,

usled dva moratorijuma od po pet meseci, pali prihodi, jer im dužnici ništa nisu plaćali

Dr. Kon se LJUTITO OGLASIO! Rekao sve što mu je na duši, pominje četvorocifrene brojeve zaraženih!

, pojedine su pojas za preživljavanje videle u povećanju pomenutih naknada.

Pogotovo u situaciji kada su kamate za naše prilike na istorijskom minimumu.

Kome se ne sviđa banka neka je promeni. Samo, u praksi je to malo teže izvesti.

Ne zbog procedura, već zato što klijenti bankama u proseku duguju oko hiljadu evra.

Tu su krediti, kartice, dozvoljeni minusi, a za napuštanje banke i izmirenja dugova dužnicima treba baš ono za šta su i prekoračili prag banke. Novac.

Zato mnogi ne zatvaraju račune, već samo otvaraju nove u potrazi za povoljnijom ponudom.

Otuda kod nas ima više otvorenih tekućih računa nego što ima stanovnika.

Dozvolu za pružanje platnih usluga imaju 24 banke, 13 platnih institucija i četiri institucije elektronskog novca.

Iz Narodne banke Srbije (NBS) navode da korisnici platnih usluga mogu da izaberu one za koje ocene da će na najekonomičniji i najefikasniji način moći da im pruže usluge.

Zakonom o platnim uslugama predviđeno je da pružalac ima pravo da korisniku naplati naknadu za pruženu uslugu.

Kao što je to slučaj i u ostalim državama s tržišnom ekonomijom, visina naknada koju pružalac naplaćuje zavisi od njegove poslovne politike kojom on nastoji da bude što konkurentniji na tržištu.

„Svaka banka je samostalna u odluci o ceni svojih usluga, ali s obzirom na to da u Srbiji trenutno posluje 24 banke, svakoj od njih je u interesu da ima konkurentnu ponudu.

Banke su u predugovornoj fazi dužne da korisniku daju informacije i odgovarajuća objašnjenja o uslovima koji se odnose na ugovor o depozitu,

kreditu, ugovor o dozvoljenom prekoračenju računa, o izdavanju i korišćenju kreditne kartice za koje je pokazao interesovanje,

na način koji će klijentu omogućiti da uporedi ponude različitih davalaca iste usluge i proceni da li ti uslovi odgovaraju njegovim potrebama i finansijskoj situaciji,

ali koji korisnika nijednog trenutka neće dovesti u zabludu”, kažu u NBS.

Naglašavaju da banke nisu u obavezi da unapred dostavljaju NBS predlog izmene visine provizije za usluge koje pružaju,

ali su u skladu sa Zakonom o platnim uslugama dužne da o promenama naknada informišu svoje korisnike.

Kako je visina provizije za usluge koje banka pruža obavezni element okvirnog ugovora o platnim uslugama,

u slučaju korisnika fizičkih lica, banka je dužna da o njihovoj promeni informiše klijenta pisanim putem,

i to dostavljanjem predloga izmena najmanje dva meseca pre predloženog datuma početka njihove primene.

Ako je tako ugovoreno okvirnim ugovorom između korisnika i banke,

može se utvrditi da će se smatrati da se korisnik platnih usluga saglasio s dostavljenim predlogom izmena ako pre dana početka njihove primene nije obavestio banku da se s tim predlogom nije saglasio.

Dakle, klijent nije dužan da prihvati predložene izmene (konkretno povećanje naknada za platne usluge) i može da raskine ugovor s bankom.

Takođe, centralna banka je propisala i standardizovan obrazac izveštaja o naplaćenim provizijama za usluge povezane s platnim računom,

koji sadrži sve naknade koje je pružalac naplatio korisniku u toku kalendarske godine za obavljene usluge u okviru određenog platnog računa,

odnosno paketa platnog računa.

Pružalac platnih usluga dužan je da navedeni izveštaj dostavi potrošaču najmanje jednom godišnje,

i to najkasnije 1. marta tekuće godine za prethodnu kalendarsku godinu, a preduzetniku, odnosno pravnom licu na njegov zahtev.

Pored podataka o naplaćenim naknadama, ovaj izveštaj sadrži i informaciju o primenjenim kamatnim stopama i

ukupnom iznosu zajma ako je pružalac platnih usluga naplaćivao kamatu u izveštajnom periodu za pojedine usluge povezane s platnim računom.

Time je korisniku pružena mogućnost da uporedi dobijene podatke.

Dnevne, Politika

Related Articles